Κοκκοτός Γ. - Κτήμα

Το Κτήμα Κοκοτού ξεκίνησε όταν η οικογένεια του Γιώργου Κοκοτού, σαράντα σχεδόν χρόνια πριν, αποφάσισε να εγκαταλείψει την αστική ζωή της μεγαλούπολης και να έρθει στην Σταμάτα, προκειμένου να χτίσει το σπίτι της και ν΄ασχοληθεί με την καλλιέργεια της γης.
 
Εκεί, στο κτήμα της Σταμάτας, μεγάλωσαν κι έζησαν τα παιδιά τους, αλλά μεγάλωσαν επίσης κι ανδρώθηκαν οι δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξαν, όλες τους σχετικές με την καλλιέργεια της γης και ό, τι εκείνη προσφέρει.
 
Το κτήμα, καταλαμβάνοντας μια έκταση εβδομήντα και πλέον στρεμμάτων αναπτύσσεται στην κορυφή μιας λοφοσειράς, στις ΒΑ πλαγιές του Πεντελικού όρους, γεγονός το οποίο του προσδίδει την μοναδικότητα της ελεύθερης και απρόσκοπτης θέας, τόσο του λεκανοπεδίου της Αττικής από την μια πλευρά του, όσο και πέραν απ’ αυτό των βορειότερων περιοχών της, ως πέρα την Εύβοια, από την άλλη.
Συνέπεια της διαμόρφωσης αυτής του κτήματος, με το έντονο και διασπασμένο ανάγλυφό του, είναι ότι οι διάφορες και διαφορετικές συνάμα δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, να μην επηρεάζουν ούτε να εμποδίζουν η μια την άλλη.
 
Έτσι συμβιώνουν αρμονικά, οι βιολογικές του καλλιέργειες όπως οι αμπελώνες, ο ελαιώνας, και ο λαχανόκηπος, με τα μελίσσια και το μικρό ορνιθοτροφείο του. Οι δομημένοι χώροι του, με την κατοικία της οικογένειας Κοκοτού, το υπερσύγχρονο οινοποιείο, το κτίριο υποδοχής και γευσιγνωσίας, ο εκθεσιακός του χώρος, ως και οι κλειστοί και ανοικτοί χώροι των κοινωνικών εκδηλώσεων. Όλα είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του ενός χώρου από τον άλλον.
 
Στο κτήμα κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί, πέραν των κοινωνικών εκδηλώσεων, εκθέσεις γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων, συνεστιάσεις κοινωφελών οργανώσεων, επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολείων, ομάδων οινοφίλων, ως και ο ετήσιος τερματισμός του Ράλλυ Αντίκα.
Το Κτήμα Κοκοτού ξεκίνησε όταν η οικογένεια του Γιώργου Κοκοτού, σαράντα σχεδόν χρόνια πριν, αποφάσισε να εγκαταλείψει την αστική ζωή της μεγαλούπολης και να έρθει στην Σταμάτα, προκειμένου να χτίσει το σπίτι της και ν΄ασχοληθεί με την καλλιέργεια της γης.
 
Εκεί, στο κτήμα της Σταμάτας, μεγάλωσαν κι έζησαν τα παιδιά τους, αλλά μεγάλωσαν επίσης κι ανδρώθηκαν οι δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξαν, όλες τους σχετικές με την καλλιέργεια της γης και ό, τι εκείνη προσφέρει.
 
Το κτήμα, καταλαμβάνοντας μια έκταση εβδομήντα και πλέον στρεμμάτων αναπτύσσεται στην κορυφή μιας λοφοσειράς, στις ΒΑ πλαγιές του Πεντελικού όρους, γεγονός το οποίο του προσδίδει την μοναδικότητα της ελεύθερης και απρόσκοπτης θέας, τόσο του λεκανοπεδίου της Αττικής από την μια πλευρά του, όσο και πέραν απ’ αυτό των βορειότερων περιοχών της, ως πέρα την Εύβοια, από την άλλη.
Συνέπεια της διαμόρφωσης αυτής του κτήματος, με το έντονο και διασπασμένο ανάγλυφό του, είναι ότι οι διάφορες και διαφορετικές συνάμα δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, να μην επηρεάζουν ούτε να εμποδίζουν η μια την άλλη.
 
Έτσι συμβιώνουν αρμονικά, οι βιολογικές του καλλιέργειες όπως οι αμπελώνες, ο ελαιώνας, και ο λαχανόκηπος, με τα μελίσσια και το μικρό ορνιθοτροφείο του. Οι δομημένοι χώροι του, με την κατοικία της οικογένειας Κοκοτού, το υπερσύγχρονο οινοποιείο, το κτίριο υποδοχής και γευσιγνωσίας, ο εκθεσιακός του χώρος, ως και οι κλειστοί και ανοικτοί χώροι των κοινωνικών εκδηλώσεων. Όλα είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του ενός χώρου από τον άλλον.
 
Στο κτήμα κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί, πέραν των κοινωνικών εκδηλώσεων, εκθέσεις γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων, συνεστιάσεις κοινωφελών οργανώσεων, επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολείων, ομάδων οινοφίλων, ως και ο ετήσιος τερματισμός του Ράλλυ Αντίκα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα για εμφάνιση.