Μοντοφώλι - Κτήμα

Το κτήμα Μοντοφώλι βρίσκεται στη Παλαιά χώρα Καρύστου, στη Νότια Εύβοια, και υπήρξε από την αρχαιότητα σημείο αναφοράς στην περιοχή. Είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και αρχαιολογικά ευρήματα από το κτήμα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρύστου. Από την εποχή της Φραγκοκρατίας υπήρξε ιδιοκτησία του εκάστοτε άρχοντα του Κάστρου (Castello Rosso) το οποίο όπως και το κτήμα είναι χτισμένο επάνω στο λόφο Μοντοφώλι. Ξαναζωντανεύει το 1986 υπό την ιδιοκτησία της οικογένειας Παύλου Καρακώστα που δημιουργεί την εταιρία Κτήμα Μοντοφώλι με σκοπό να περιέλθει το κτήμα στην πρωτέρα του εξαιρετική κατάσταση με την αναστύλωση των υφιστάμενων κτισμάτων και να συνεχίσει την καλλιέργεια και παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Αποφασίστηκε να παραχθεί ένα γλυκό κρασί, το Κτήμα Μοντοφώλι, με τον τρόπο που γίνονταν από αρχαιοτάτων χρόνων τα γλυκά κρασιά στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Καλλιεργούνται τέσσερις γηγενείς ποικιλίες οι οποίες έφτιαχναν πάντα γλυκό κρασί. Το Ασύρτικο και το Αηδάνι από την Σαντορίνη, το Αθήρι από την Ρόδο και το Λιάτικο από την Κρήτη. Το 1991 εμφιαλώθηκε για πρώτη φορά το “Κτήμα Μοντοφώλι” ένας οίνος γλυκός λιαστός και έτυχε αμέσως της αναγνώρισης στην αγορά των Vin de Liquers.
Το κτήμα Μοντοφώλι βρίσκεται στη Παλαιά χώρα Καρύστου, στη Νότια Εύβοια, και υπήρξε από την αρχαιότητα σημείο αναφοράς στην περιοχή. Είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και αρχαιολογικά ευρήματα από το κτήμα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρύστου. Από την εποχή της Φραγκοκρατίας υπήρξε ιδιοκτησία του εκάστοτε άρχοντα του Κάστρου (Castello Rosso) το οποίο όπως και το κτήμα είναι χτισμένο επάνω στο λόφο Μοντοφώλι. Ξαναζωντανεύει το 1986 υπό την ιδιοκτησία της οικογένειας Παύλου Καρακώστα που δημιουργεί την εταιρία Κτήμα Μοντοφώλι με σκοπό να περιέλθει το κτήμα στην πρωτέρα του εξαιρετική κατάσταση με την αναστύλωση των υφιστάμενων κτισμάτων και να συνεχίσει την καλλιέργεια και παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Αποφασίστηκε να παραχθεί ένα γλυκό κρασί, το Κτήμα Μοντοφώλι, με τον τρόπο που γίνονταν από αρχαιοτάτων χρόνων τα γλυκά κρασιά στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Καλλιεργούνται τέσσερις γηγενείς ποικιλίες οι οποίες έφτιαχναν πάντα γλυκό κρασί. Το Ασύρτικο και το Αηδάνι από την Σαντορίνη, το Αθήρι από την Ρόδο και το Λιάτικο από την Κρήτη. Το 1991 εμφιαλώθηκε για πρώτη φορά το “Κτήμα Μοντοφώλι” ένας οίνος γλυκός λιαστός και έτυχε αμέσως της αναγνώρισης στην αγορά των Vin de Liquers.

Δεν υπάρχουν προϊόντα για εμφάνιση.