Γκόφα Κ. - Κτήμα

Τα κρασιά του Κτήματος Γκόφα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς στο αμπέλι, με την προσωπική φροντίδα των μελών της οικογένειας. Η γνώση και η εμπειρία του παραγωγού μαζί με την επίβλεψη του οινολόγου Σοφοκλή Παναγιώτου εγγυώνται την άριστη ποιότητα των κρασιών, διατηρώντας τον τυπικό χαρακτήρα του μικροκλίματος της περιοχής. Όλα τα κρασιά του κτήματος Γκόφα παράγονται από τον ιδιόκτητο Αμπελώνα. Το 25% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Τα κρασιά του Κτήματος Γκόφα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς στο αμπέλι, με την προσωπική φροντίδα των μελών της οικογένειας. Η γνώση και η εμπειρία του παραγωγού μαζί με την επίβλεψη του οινολόγου Σοφοκλή Παναγιώτου εγγυώνται την άριστη ποιότητα των κρασιών, διατηρώντας τον τυπικό χαρακτήρα του μικροκλίματος της περιοχής. Όλα τα κρασιά του κτήματος Γκόφα παράγονται από τον ιδιόκτητο Αμπελώνα. Το 25% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Δεν υπάρχουν προϊόντα για εμφάνιση.