ΕΖΑ

Η εzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία δημιουργήθηκε το 1989 ως ομώνυμη θυγατρική γερμανικού ομίλου του οποίου η μπύρα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1980, υπό καθεστώς παραχώρησης σήματος. Tο 1988 η γερμανική μητρική εταιρεία ανέλαβε η ίδια την ανάπτυξη του σήματός της, στην Ελλάδα και ένα χρόνο αργότερα απέκτησε το εργοστάσιο στην Αταλάντη. Ακολούθησε η ανασυγκρότηση της εταιρείας και η μετονομασία της σε Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. (ΕΖΑ). Το 1998 πραγματοποιήθηκε η υπό μορφή “management buy-out” εξαγορά των μετοχών που ανήκαν στην γερμανική εταιρεία (διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε το 2003) με αποτέλεσμα την πλήρη ελληνοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Η συμφωνία πώλησης περιέλαβε και τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης σήματος για παραγωγή και διάθεση της μπύρας αυτής μέχρι το 2009. Στο ίδιο διάστημα, η τεχνογνωσία παραγωγής γερμανικής μπύρας εμπλουτίστηκε και με την τεχνογνωσία παραγωγής βελγικής μπύρας και για πάνω από μία δεκαετία η ΕΖΑ παρήγαγε διεθνώς αναγνωρισμένο βέλγικο σήμα μπύρας εξαιρετικής ποιότητας. Ταυτόχρονα, η ΕΖΑ εισήγαγε και λανσάρισε στην ελληνική αγορά ξένα σήματα δημιουργώντας νέα τμήματα της αγοράς μπύρας – όπως για παράδειγμα τις μπύρες Weiss. Το 2011, η αναδιάρθρωση της ΕΖΑ περιέλαβε και την αλλαγή της εταιρικής της ονομασίας σε εzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία όπως και του σήματός της.

Η εzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία δημιουργήθηκε το 1989 ως ομώνυμη θυγατρική γερμανικού ομίλου του οποίου η μπύρα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1980, υπό καθεστώς παραχώρησης σήματος. Tο 1988 η γερμανική μητρική εταιρεία ανέλαβε η ίδια την ανάπτυξη του σήματός της, στην Ελλάδα και ένα χρόνο αργότερα απέκτησε το εργοστάσιο στην Αταλάντη. Ακολούθησε η ανασυγκρότηση της εταιρείας και η μετονομασία της σε Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. (ΕΖΑ). Το 1998 πραγματοποιήθηκε η υπό μορφή “management buy-out” εξαγορά των μετοχών που ανήκαν στην γερμανική εταιρεία (διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε το 2003) με αποτέλεσμα την πλήρη ελληνοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Η συμφωνία πώλησης περιέλαβε και τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης σήματος για παραγωγή και διάθεση της μπύρας αυτής μέχρι το 2009. Στο ίδιο διάστημα, η τεχνογνωσία παραγωγής γερμανικής μπύρας εμπλουτίστηκε και με την τεχνογνωσία παραγωγής βελγικής μπύρας και για πάνω από μία δεκαετία η ΕΖΑ παρήγαγε διεθνώς αναγνωρισμένο βέλγικο σήμα μπύρας εξαιρετικής ποιότητας. Ταυτόχρονα, η ΕΖΑ εισήγαγε και λανσάρισε στην ελληνική αγορά ξένα σήματα δημιουργώντας νέα τμήματα της αγοράς μπύρας – όπως για παράδειγμα τις μπύρες Weiss. Το 2011, η αναδιάρθρωση της ΕΖΑ περιέλαβε και την αλλαγή της εταιρικής της ονομασίας σε εzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία όπως και του σήματός της.

Δεν υπάρχουν προϊόντα για εμφάνιση.