Σταυρόπουλος - Κτήμα

Η αφοσίωση του κτήματος στην τελειότητα αποδεικνύεται με την υιοθέτηση μεθόδων καλλιέργειας με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.  Καθένας από τους αμπελώνες, με τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά του χαρακτηριστικά, είναι αφιερωμένος σε συγκεκριμένες ποικιλίες οι οποίες κατ’ αποκλειστικότητα αποτελούν την πρώτη ύλη των προιόντων του κτήματος. 
 
Το σύγχρονο οινοποιείο του κτήματος, στο Παλαιοχώρι,  πρωτολειτούργησε το 2000 και το κυρίως κτήριό του αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: στο υπόγειο είναι ο χώρος ωρίμανσης και παλαίωσης του κρασιού σε δρύινα βαρέλια, στο μεσαίο επίπεδο γίνεται η οινοποίηση, ενώ στο ανώτερο είναι χώρος δεξαμενών και εμφιάλωσης καθώς, επίσης, και χώρος υποδοχής και γευσιγνωσίας. Η θερμοκρασία σε όλα τα στάδια της οινοποίησης ελέγχεται με τη βοήθεια ψύκτη και ψυκτικού κυκλώματος που συνδέεται με τις δεξαμενές.
 
Σε μικρή απόσταση  από το κυρίως κτίριο βρίσκεται το βοηθητικό κτίριο στο οποίο στεγάζονται αποθηκευτικοί χώροι των οποίων η θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχονται ηλεκτρονικά καθώς και ο ψυκτικός θάλαμος, απαραίτητος στην οινοποίηση των λευκών ποικιλιών. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος 10KWp στη στέγη του βοηθητικού κτιρίου συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγικής μας διαδικασίας.
Η αφοσίωση του κτήματος στην τελειότητα αποδεικνύεται με την υιοθέτηση μεθόδων καλλιέργειας με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.  Καθένας από τους αμπελώνες, με τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά του χαρακτηριστικά, είναι αφιερωμένος σε συγκεκριμένες ποικιλίες οι οποίες κατ’ αποκλειστικότητα αποτελούν την πρώτη ύλη των προιόντων του κτήματος. 
 
Το σύγχρονο οινοποιείο του κτήματος, στο Παλαιοχώρι,  πρωτολειτούργησε το 2000 και το κυρίως κτήριό του αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: στο υπόγειο είναι ο χώρος ωρίμανσης και παλαίωσης του κρασιού σε δρύινα βαρέλια, στο μεσαίο επίπεδο γίνεται η οινοποίηση, ενώ στο ανώτερο είναι χώρος δεξαμενών και εμφιάλωσης καθώς, επίσης, και χώρος υποδοχής και γευσιγνωσίας. Η θερμοκρασία σε όλα τα στάδια της οινοποίησης ελέγχεται με τη βοήθεια ψύκτη και ψυκτικού κυκλώματος που συνδέεται με τις δεξαμενές.
 
Σε μικρή απόσταση  από το κυρίως κτίριο βρίσκεται το βοηθητικό κτίριο στο οποίο στεγάζονται αποθηκευτικοί χώροι των οποίων η θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχονται ηλεκτρονικά καθώς και ο ψυκτικός θάλαμος, απαραίτητος στην οινοποίηση των λευκών ποικιλιών. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος 10KWp στη στέγη του βοηθητικού κτιρίου συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα για εμφάνιση.