Αργυρίου - Κτήμα

Ο Νίκος Αργυρίου γεννήθηκε στο Πολύδροσο Παρνασσού και η ενασχόληση της οικογένειάς του ήταν τα αγροτοκτηνοτροφικά. Από το 1982 οι δραστηριότητές του αφορούσαν στην καλλιέργεια καπνού αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων και αυτό δείχνει την σχέση του με τη γη και την καλλιέργειά της.
 
Η αγάπη του Νίκου Αργυρίου για το καλό κρασί και η γνώση του για την αγροτική παραγωγή αναπόφευκτα δημιούργησαν τους πρώτους αμπελώνες το 1998. Μέχρισήμερα η συνολική έκταση έχει φτάσει τα 310 στρέμματα, που αρκούν για να καλύπτουν τη δημιουργία των κρασιών του κτήματος αποκλειστικά από ιδιόκτητους αμπελώνες. Οι Αμπελώνες Παρνασσού δημιουργήθηκαν το 2003, όποτε έγινε και η πρώτη οινοποίηση του «Λευκός Έρωχος» και «Ερυθρός Έρωχος».
 
Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν κατά ένα μεγάλο βαθμό οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής του Παρνασσού, που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια όχι μόνο Ελληνικών αλλά και διεθνών ποικιλιών που φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
 

Την αγάπη του και το μεράκι του για το κρασί ο οινοπαραγωγός έχει μεταδώσει και στην οικογένειά του, που στηρίζει την προσπάθεια αυτή, όπως επίσης και σε όσους συνεργάζονται με το κτήμα.   

Ο Νίκος Αργυρίου γεννήθηκε στο Πολύδροσο Παρνασσού και η ενασχόληση της οικογένειάς του ήταν τα αγροτοκτηνοτροφικά. Από το 1982 οι δραστηριότητές του αφορούσαν στην καλλιέργεια καπνού αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων και αυτό δείχνει την σχέση του με τη γη και την καλλιέργειά της.
 
Η αγάπη του Νίκου Αργυρίου για το καλό κρασί και η γνώση του για την αγροτική παραγωγή αναπόφευκτα δημιούργησαν τους πρώτους αμπελώνες το 1998. Μέχρισήμερα η συνολική έκταση έχει φτάσει τα 310 στρέμματα, που αρκούν για να καλύπτουν τη δημιουργία των κρασιών του κτήματος αποκλειστικά από ιδιόκτητους αμπελώνες. Οι Αμπελώνες Παρνασσού δημιουργήθηκαν το 2003, όποτε έγινε και η πρώτη οινοποίηση του «Λευκός Έρωχος» και «Ερυθρός Έρωχος».
 
Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν κατά ένα μεγάλο βαθμό οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής του Παρνασσού, που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια όχι μόνο Ελληνικών αλλά και διεθνών ποικιλιών που φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
 

Την αγάπη του και το μεράκι του για το κρασί ο οινοπαραγωγός έχει μεταδώσει και στην οικογένειά του, που στηρίζει την προσπάθεια αυτή, όπως επίσης και σε όσους συνεργάζονται με το κτήμα.   

Δεν υπάρχουν προϊόντα για εμφάνιση.